Planétka MIA

Rozvoj rozumových schopností a kreativity

2,5 – 6 rokov

Cena:
84 EUR za 6-týždňový kurz
72 EUR za 6-týždňový kurz pre účastníkov skupinových cvičení Baby Balance

Keď sa dieťa hrá so svojou mamou, prežíva najkrajšie chvíle v živote. A mamina, keď má na to čas a pokojnú myseľ vie, že pre neho robí tú najdôležitejšiu vec.

Prežiť tieto spoločné chvíle radosti a tvorivosti chceme ponúknuť v projekte zameranom na prirodzené učenie a rozvoj dieťaťa v prítomnosti svojej mamy.
Cieľom je príprava na vstup do materskej školy so zameraním na rozvoj myslenia, sústredenia, manuálnych zručností a sociálnych kompetencií.

Nový letný kurz bude trvať 6 týždňov.

Aké témy nás čakajú?

  • Moje mesto
  • Zvieratká a mláďatká
  • Priateľstvo
  • Prišlo leto
  • Povolanie – predavač
  • Lienkina oslava

Pre všetky deti vo veku 2,5-6 rokov prinášame kurz na rozvoj zručností, schopností a sociálnych kompetencií. Planétka Mia vám umožní sústrediť sa na jednu tému s ktorou budete pracovať a rozvíjať dieťatko po každej stránke.
Hodina má dve časti a to rozumovú a výtvarnú. Pomocou rôznych didaktických pomôcok vytvárame zážitok z učenia sa.

Budeme sa hrať, čítať, tvoriť, maľovať, strihať, lepiť a veľa sa rozprávať. Zapojené budú všetky zmysly dieťaťa. Okrem zážitkov a dobrej nálady si odnesiete nápady na spoločné rodinné hry.

Viac info o termínoch kurzu nájdete v prihláške.