Prihlasovanie na jarný kurz POZASTAVENÉ. Od júna spustíme prihlasovanie na LETNÉ BALANSOVANIE. Viac info už čoskoro!

– Členské –

Výška členského závisí od kategórie, ktorú budete s dieťatkom navštevovať.

Mini 1, Mini 2, Mini 3

Baby Balance HOME – 99 eur
Šport zóna, Tanečná škola Tančekovo – 88 eur

Mini/Explorer, Explorer 1, Explorer 2, Junior

Baby Balance HOME – 88 eur
Šport zóna, Tanečná škola Tančekovo – 77 eur

Jeseň

september, október
november
december

Zima

január
február
marec

Jar

apríl
máj
jún

Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.

Výnimka pre tehotné maminy – 3 vstupy

V čase pandémie, kedy sú obmedzené počty v skupinkách a fungovanie kurzov Baby Balance,
nie je možné využiť 3 vstupy pre tehotné maminky.

– Realizácia úhrady –

Úhradu môžete realizovať dvoma spôsobmi:

prevodom na účet

v hotovosti

lektorke najneskôr na 1. cvičení

Účet: IBAN:
SK37 0200 0000 0038 8618 5553

SWIFT:
SUBASKBX

Variabilný symbol:
dostanete ho v potvrdzujúcom maily hneď po odoslaní prihlášky

Poznámka:
členské, meno dieťaťa, ŠZ (Šport zóna) / BBH (Baby Balance HOME) / BR (Brezno)
(vyberte skratku miesta, kde cvičíte)

Rezervácia miesta v skupine je platná po úhrade členského!