Prihlasovanie na letné balansovanie už čoskoro!!!

– Členské –

Výška členského závisí o kurzu, ktorý budete navštevovať.
Výšku členského nájdete v prihlasovacom formulári.

 

Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.

– Realizácia úhrady –

Úhradu môžete realizovať dvoma spôsobmi:

prevodom na účet

v hotovosti

lektorke najneskôr na 1. cvičení

Účet: IBAN:
SK37 0200 0000 0038 8618 5553

SWIFT:
SUBASKBX

Variabilný symbol:
dostanete ho v potvrdzujúcom maily hneď po odoslaní prihlášky

Poznámka:
členské, meno dieťaťa, ŠZ (Šport zóna) / BBH (Baby Balance HOME) / BR (Brezno)
(vyberte skratku miesta, kde cvičíte)

Rezervácia miesta v skupine je platná po úhrade členského!