Prihlasovanie na ZIMNÝ KURZ spustené! Viac info v AKTUALITÁCH!

– Členské –

Výška členského závisí od kurzu, ktorý budete navštevovať.
Členské za jesenný kurz BABY BALANCE je:

MINI 1, MINI 2, MINI 3
108 eur

MINI/EXPLORER, EXPLORER, JUNIOR
96 eur

Výšku členského ostatných aktivít nájdete pri jednotlivých kategóriách.

 

Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.

– Realizácia úhrady –

Úhradu môžete realizovať dvoma spôsobmi:

prevodom na účet

v hotovosti

lektorke najneskôr na 1. cvičení

Účet: IBAN:
SK37 0200 0000 0038 8618 5553

SWIFT:
SUBASKBX

Variabilný symbol:
dostanete ho v potvrdzujúcom maily hneď po odoslaní prihlášky

Poznámka:
členské, meno dieťaťa, ŠZ (Šport zóna) / BBH (Baby Balance HOME) / BR (Brezno)
(vyberte skratku miesta, kde cvičíte)

Rezervácia miesta v skupine je platná po úhrade členského!