Prihlasovanie na jarný kurz už nie je možné. Letné balansovanie nás ale čaká už čoskoro! Viac info nájdete v Aktualitách.

– Členské –

Výška členského závisí od kategórie, ktorú budete s dieťatkom navštevovať a podľa počtu lekcií v danom kurze.
Výšku členského na jesenný kurz zverejníme čoskoro.

Jeseň

september, október
november
december

Zima

január
február
marec

Jar

apríl
máj
jún

Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.

Výnimka pre tehotné maminy – 3 vstupy

V čase pandémie, kedy sú obmedzené počty v skupinkách a fungovanie kurzov Baby Balance,
nie je možné využiť 3 vstupy pre tehotné maminky.

– Realizácia úhrady –

Úhradu môžete realizovať dvoma spôsobmi:

prevodom na účet

v hotovosti

lektorke najneskôr na 1. cvičení

Účet: IBAN:
SK37 0200 0000 0038 8618 5553

SWIFT:
SUBASKBX

Variabilný symbol:
dostanete ho v potvrdzujúcom maily hneď po odoslaní prihlášky

Poznámka:
členské, meno dieťaťa, ŠZ (Šport zóna) / BBH (Baby Balance HOME) / BR (Brezno)
(vyberte skratku miesta, kde cvičíte)

Rezervácia miesta v skupine je platná po úhrade členského!