Prihlasovanie na JARný kurz je spustené!!!

– Kde cvičíme? –

Banská Bystrica

Baby Balance HOME

Mládežnícka 8, Banská Bystrica

Dracula MONACObet Gym

Rudohorská 31, Banská Bystrica

Brezno

Detva

Centrum pohybu Sokolovňa

Nábrežie Dukelských hrdinov 4, Brezno

Centrum voľného času Trend

Obrancov mieru 7, Detva

Rimavská Sobota

Mestské kultúrne stredisko

Námestie Š. M. Daxnera 1723, Rimavská Sobota