KIDS Balance

Všeobecná pohybová príprava

4 – 7 rokov

Cena:
100 EUR / 10-týždňový kurz

Hravou a súťaživou formou budujeme u detí lásku k pohybu.

V rámci hodiny sa zameriavame na zlepšenie koordinácie pohybov, držanie tela s dôrazom na cvičenie zamerané na ploché nôžky. Podporíme správne dýchanie, zlepšíme výkonnosť a koncentráciu. Okrem fyzickej zdatnosti budujeme u detí sebavedomie, tímovú spoluprácu, ako aj psychickú odolnosť.

Čakajú nás:

  • pohybové aktivity pre deti hravou a súťaživou formou
  • podpora správneho držania tela a cvičenia zamerané na ploché nôžky
  • budovanie tímovej spolupráce u detí
  • rituály, ktorými vedieme deti k správnym pohybovým vzorcom a budujeme tak lásku k pohybu všeobecne
  • zábavná a hravá rozcvička
  • súťaže a tímové hry
  • fyzio cvičenia

Dostupné termíny kurzu nájdete v prihláške.