Španielčina s Barbi

5 – 10 rokov

Cena:
270 EUR / 30 lekcií s možnosťou úhrady na 2x (september, február)

45 minútové lekcie španielčiny, ktoré budú prebiehať hravou formou, nebudeme písať, budeme veľa rozprávať pomocou rôznych hier, pesničiek a vnímania zmyslov.

Kurzom španielčiny Vás povedie lektorka Mgr. Barbora Kamenská (Barbi) s viac ako 7 ročnou praxou.

Kurz bude prebiehať: 1x týždenne vždy v tom istom čase (zvolíte si ho pri vypĺňaní prihlášky). Možnosť nahradiť si lekcie (3 lekcie) bude na konci kurzu.

Viac info o termínoch kurzu nájdete v prihláške.