Zážitková španielčina s Barbi

5 – 10 rokov

Cena:
270 EUR za 27 lekcií s možnosťou úhrady na 2x (september, február) + 3 náhradné hodiny

45 minútové lekcie španielčiny, ktoré budú prebiehať hravou formou, nebudeme písať, budeme veľa rozprávať pomocou rôznych hier, pesničiek a vnímania zmyslov.
Kurzom španielčiny Vás povedie lektorka Mgr. Barbora Kamenská (Barbi) s viac ako 7 ročnou praxou.
Kurz bude prebiehať: 1x týždenne vždy v tom istom čase (zvolíte si ho pri vypĺňaní prihlášky). Možnosť nahradiť si lekcie (3 lekcie) bude na konci kurzu.

Viac info o termínoch kurzu nájdete v prihláške.